UMCG Noordpunt

Parkeergarage

Bij de realisatie van de 3-laagse parkeergarage werd gebruik gemaakt van de in de ondergrond aanwezige potkleilaag. Dit bleek aanmerkelijk goedkoper dan het eerdere ontwerp: een grote ondiepe ‘bak’ met een groot oppervlakte. Door gebruik te maken van de waterdichte eigenschappen van de keerwand (betonnen diepwand) en de potkleilaag kon de bodem van de garage achterwege blijven (Polderprincipe). De keerwanden werden tijdelijk verankerd door groutankers. De kolommen zijn op poeren gefundeerd die direct op het zand dragen. Door de ontgraving werd de potkleilaag ontlast, waardoor deze licht ging zwellen. Om het verschil in zettingen en zwel tussen de kolommen onderling te nivelleren werd een vijzelprogramma uitgevoerd. De garage is constructief verbonden met het bovenliggende gebouw.

Kantoren en laboratoria

De kantoren zijn gehuisvest in het ‘Bruggebouw’. Een naamgeving die verwijst naar de verbinding, zowel fysiek als overdrachtelijk, tussen het Academisch Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebouw is 130 m lang, opgesplitst in drie bouwdelen, maximaal 11 bouwlagen (ca. 40 m. hoogte) met een breedte van 13,5 m. Het kantoorgebouw is opgebouwd uit dragende gevelelementen en kanaalplaatvloeren, met druklaag, die overspannen zijn van gevel naar gevel.

De laboratoria, met daarin functies als de bloedbank en het dialysecentrum, zijn gesitueerd in de gebouwen boven de garage. Het skelet van de garage wordt doorgetrokken in de bovengelegen gebouwen. De vorm van het gebouw en de structuur, zoals deze in de parkeergarage is opgezet, maakte de keuze voor een skelet bestaande uit kolommen met breedplaatvloeren het meest efficiënt. De stabiliteit van de onderling gedilateerde bouwdelen is gerealiseerd met behulp van in het werk gestorte kernen die de trappenhuizen en liftschachten herbergen. De bouwdelen hebben hoogtes variërend tussen één en zes bouwlagen. Tussen de bouwdelen bevinden zich een patio met een beweegbaar, transparant dek en een restaurant met een vast transparant dak.

Radiotherapiekelders

Onder de hoogbouw zijn radiotherapiekelders (4 stuks) opgenomen in een kelder. Bijzonder aan deze kelders zijn de dichte wanden (tot 1,5 m dik) en de stalen platen (tot 30 cm dikte) in de wanden en het dek.
Een deel van de kelder kreeg de functie van het distributiecentrum en werd aangesloten op het distributietunnelsysteem van het UMCG.

Projectdetails

Groningen

Parkeergarage: 860 parkeerplaatsen (22.000 m²), kantoren: ca. 17.000 m², laboratoria: ca. 14.000 m² en radiotherapiekelders: ca.1.000 m²

Gefaseerd 1999-2007

Architect: Kuiper Compagnons

Universitair Medisch Centrum Groningen