ROC Deltion College

Omschrijving

Het Deltion College omvat ruim 400 verschillende opleidingen. Het is een leer- en leefwereld die zich afspeelt in elf afzonderlijke gebouwen. Het geheel grenst aan een glasoverdekte boulevard, welke aan de kant van de Mozartlaan overgaat in een ‘state of the art’ restaurant.
In het gebouw bevinden zich verschillende functies, zoals kantoren, onderwijsruimten, sportgebouwen en parkeergebouwen. Het heeft een theater met toneeltoren (ca. 235 zitplaatsen, 350 m²) dat multifunctioneel te gebruiken is. Het kan, door een uitschuifbaar podium, ook dienst doen als auditorium. Verder zijn er diverse restaurants, werkplaatsen, praktijkruimten en bibliotheken. Er veel vides toegepast in de diverse gebouwen, zodat overal daglicht naar binnen valt.

Routing

Er zijn dus veel verschillende gebouwen. Maar er worden ook vaak verschillende functies ondergebracht in één gebouw. De campus ligt aan de rand van een woonwijk. Bepaalde faciliteiten, zoals restaurants en sportruimtes, worden ook door buurtbewoners gebruikt. Uiteraard vergt een dergelijke opzet veel aandacht voor de routing. De diverse gebouwen worden onderling verbonden door een centrale boulevard met verschillende niveaus en een transparante kap. Dit zorgt voor overzicht en een prettige leer- en werkomgeving (lichtinval) met een goed binnenklimaat. Tussen het oostelijke en het westelijke gedeelte van een plan wordt een bestaande weg overbrugd door een brug-gebouw.

Draagconstructies

Het bijzondere aan dit project was het vinden van een eenduidige oplossing voor de draagconstructies van de verschillende gebouwtypes, waarbij er ontwerprelaties liggen tussen de verschillende gebouwen. Elk gebouw is daarmee onderdeel van een geheel en niet een project op zich. Er is gekozen voor een kolommenstructuur met breedplaatvloeren, met zo min mogelijk constructieve wanden, waardoor een maximum aan flexibiliteit wordt ingebouwd. Atria en vides zorgen voor maximale toetreding van daglicht en een prettig binnenklimaat.

Naast de onderwijsgebouwen zijn er gebouwen met een afwijkende functie. Deze zijn, als gebouw op zich, zo efficiënt mogelijk ontworpen. Het betreft hier twee parkeergarages en de constructies ten behoeve van de boulevard en het brug-gebouw.

Duurzaamheid en onderhoudskosten

In het kader van duurzaamheid is gekozen voor een warmte-koude opslag en betonkernactivering. Bij de materiaalkeuze, zowel binnen als buiten, is rekening gehouden met onderhouds- en schoonmaakkosten.

Projectdetails

Zwolle

63.000 m² bvo nieuwbouw 16.000 m² bvo verbouw 25.000 m² parkeren en fietsenstalling

2003 – 2008 (gefaseerd)

Onze werkzaamheden als hoofdconstructeur werden uitgevoerd in combinatie (VOF)
met Stoel & Partners te Zwolle, op 50 – 50 % basis.
Architect: AGS Architecten

ROC Deltion College

Beeldmateriaal:
Rob Hoekstra