Zernike College Haren

Omschrijving

De gemeente Haren heeft samen met de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) een nieuwe huisvesting voor het Zernike College ontwikkeld. Duurzaamheid was één van de speerpunten in het ontwerp.
Het Zernike College is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. Het programma is voor de bovenbouw van de HAVO- en VWO-afdelingen. Samen met een specifieke Montessori-afdeling, Technasiumafdeling en een sportafdeling completeren ze het programma. Sinds september 2015 leren en werken er 1.440 leerlingen en 150 docenten in het gebouw van 9.300 m². Het gebouw was aanvankelijk 8.900 m² groot, doch is na de VO-fase vergroot tot 9.300 m², binnen het oorspronkelijk vastgestelde budget.

Opdracht

Het gebouwvolume bestaat uit 3 lagen, waarbij een centrale kantine met voordracht mogelijkheden over twee verdiepingen, het belangrijkste focuspunt is. Op de verschillende verdiepingen kan in groepsverband, maar ook individueel onderwijs gegeven worden. Specifiek aan deze school is de Technasiumvleugel op de begane grond, die speciaal gericht is op de Beta-vakken. Daarnaast heeft het Zernike College een sporthal geïntegreerd in het gebouw, ten behoeve van de speciale sportafdeling van de school. Voor deze sportsectie zal men ook gebruik kunnen maken van het omliggende sportpark, zodat interactie met de omgeving ontstaat.

Oplossingen

De indeling van het gebouw is dermate flexibel, dat het tijdens gebruik gemakkelijk kan veranderen, door het toepassen van flexibele wanden. De draagstructuur van het gebouw is losgekoppeld van het inbouwpakket. Er is ook rekening gehouden met toekomstige wijzigingen in het onderwijssysteem, zodat het gebouw zich eenvoudig kan aanpassen aan veranderingen.
Er werd gebruikt gemaakt van kanaalplaatvloeren met een overspanning van 16 m. Ook de sportzaal past op deze manier zonder aanpassingen in het skelet. Zo werd het aantal kolommen in de plattegrond geminimaliseerd. Door gebruik te maken van een prefab cascosysteem kon het ruwbouwskelet in ca. 2 maanden worden gemonteerd, waardoor een aanmerkelijk kortere bouwtijd kon worden gerealiseerd.

Duurzaamheid

In het kader van de optimalisatie van het ontwerp, zijn er diverse maatregelen getroffen om een optimale duurzaamheid te bereiken. Zo heeft men ingezet op de bouwkundige schil, aangezien dat een investering is voor de langere termijn, en eenzelfde levensduur heeft als het gebouw zelf (40 à 60 jaar). Het gebouw heeft een goede gevelisolatie, een luchtdichte schil en HR++ beglazing. Hierdoor is een optimaal isolerende gevel gerealiseerd. Bij het onderzoeken van opties kwam tevens betonkernactivering aan bod. Deze heeft echter een negatieve invloed op de regelbaarheid (temperatuur) en akoestiek in het gebouw. Door het toepassen van vloerleidingen in de afwerkvloer, met daaronder isolatie, komt de warmte direct ten goede aan de betreffende ruimte. Per groepsruimte is zogenaamde na-regeling door middel van luchtverwarming opgenomen, zodat de gebruiker de binnentemperatuur en de ventilatie snel kan aanpassen.

Binnen het installatieconcept zijn in het kader van duurzaamheid, in combinatie met de eisen van Frisse scholen (klasse A), de volgende energiezuinige installaties opgenomen:
* Warmtepompen (lucht/water) in combinatie met HR cv-ketels voor piekbelasting, met laag-temperatuur-afgiftesysteem, namelijk vloerverwarming.
* Gebalanceerd ventilatiesysteem met hoog rendement wamteterugwinning (> 90 %)
* CO2 regulatiesysteem per lokaal.
* Zomernachtventilatie en geïntegreerde koeling in luchtbehandelingskast, voor erg warme periodes.

Projectdetails

Haren

9.300 m² bvo

2013-2015

Architect: Team 4 Architecten tot VO-niveau in opdracht van Gemeente Haren en O2G2. Vervolgens is er aanbesteed op VO-niveau. De aannemer heeft Alynia als uitwerkend architect aangenomen.
Installatieadviseur: Technion Adviseurs
Aannemer: Rottinghuis Aannemingsbedrijf

 

Rottinghuis Aannemingsbedrijf (Design Build & Maintain opdracht)

Beeldmateriaal: Jacomien Boonstra Fotografie