Gasterra

Opdracht

Het voormalige gebouw van de ABN AMRO onderging een facelift en een verduurzaming, in opdracht van Triodos Vastgoedfonds. De ambitieuze doelstellingen werden vastgelegd in een ‘greenlease contract’. Zo wilde men een energielabel van A+ realiseren. De toekomstige huurder, Gasterra, wenste eveneens het nieuwe werken mogelijk te maken. Met flexibele werkplekken en mogelijkheden voor ontmoeting en informeel overleg.

Oplossing

Om dit alles mogelijk te maken is een matrix gemaakt om alle mogelijk varianten (15 in totaal) tegen elkaar af te wegen. Alle adviseurs werkten daarbij nauw samen. Vervolgens werd alles in een 3D Building Information Model uitgewerkt.
Er werd besloten de ramen en kozijnen te vervangen, aangezien daar veel energieverlies plaatsvond. De gevel kon daardoor gehandhaafd blijven, waardoor op sloopwerk en materialen kon worden bespaard. Er werd gekozen voor nieuwe dakisolatie en warmte-koudeopslag in de bodem, met een gaswarmtepomp en warmteterugwinning. Omdat de nieuwe technische installatie veel minder ruimte in beslag nam, kon extra kantoorruimte worden gerealiseerd op de bovenste verdieping.
Het energielabel van het gebouw kon door alle maatregelen van G naar A+ worden opgewaardeerd.

Grote gaten – grote vides

Constructief waren de ingrepen enorm, aangezien de architect dwars door het gebouw grote vides ontwierp, die per verdieping een andere vorm kreeg. Daarvoor werden grote gaten gemaakt in de bestaande betonvloeren. Aangezien Ingenieursbureau Wassenaar ook de oorspronkelijke constructie had ontworpen, kon er met behulp van 3D modellen grondig aan gerekend worden. Als de bestaande wapening de krachten, die op dat moment gingen optreden, niet meer kon opnemen, werd in overleg met de architect gekeken hoe we dat konden oplossen. Uiteindelijk hoefden er maar heel beperkt voorzieningen worden getroffen. Behalve de invloed op de belastbaarheid van de vloeren, moest ook de gehele stabiliteit van het gebouw in de gaten worden gehouden. Door de grote vides werd het gebouw helemaal in tweeën geknipt, waarbij ook nog eens gaten werden gemaakt in dragende gevels. Uiteraard vergde dit een zeer intensieve interactie tussen constructeur en architect.

Gevels

Ter plaatse van de vide zijn de oorspronkelijk e dragende betongevels vervangen door gebouwhoge vliesgevels. Aan de voorkant zijn hiervoor geveldelen gestript en aan de achterzijde zelfs geheel verwijderd. Hierdoor, en door de vides, komt het daglicht nu diep het gebouw binnen, wat weer gunstig is voor het energieverbruik. De vides maken tevens onderling contact en flexibele, open werkplekken mogelijk.

Meer over Gasterra in Bouwwereld

Projectdetails

Groningen

7.100 m²

2012 - 2013

Architect: De Zwarte Hond
Uitvoering: BAM Utiliteitsbouw
Installatieadvies: Adviesbureau VanderWeele

Triodos Vastgoedfonds en Gasterra

Van energielabel G naar A+
Greenlease contract
Beeldmateriaal:
Gerard van Beek