Energy Academy Europe, Groningen

Omschrijving

De Energy Academy Europe wil een topinstituut zijn waar onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Uiteraard moet dit instituut ondergebracht worden in een gebouw dat een toonbeeld is van duurzaamheid en dat een voortrekkersrol wil vervullen als het gaat om de energiehuishouding. Het gebouw is niet alleen energiezuinig, maar levert zelfs energie op.

Opdracht

Ten behoeve van kennisuitwisseling is er in het gebouw ruim baan voor ontmoeten en samenwerken. Het gebouw bestaat uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde bevinden zich de onderzoeksruimtes met laboratoria en kantoren. En aan de zuidkant de instituten, de onderwijsruimtes en de wintertuin. Tussen beide delen in bevindt zich het atrium als het hart van het gebouw waar alle kenniswerelden elkaar ontmoeten. Ook de wintertuin is een plek die ontmoeting stimuleert; het vormt zowel een openbaar park als een pauze- en werkplek voor studenten en ondernemers.
Naast de hoge eisen die gesteld werden aan de energiehuishouding, moest het gebouw ook aardbevingsbestendig worden ontwerpen.

Oplossingen

Er is een zeer compleet pakket aan duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Hierdoor verdient het gebouw de BREEAM Outstanding score; bij oplevering het enige onderwijsgebouw in Nederland met deze hoge duurzaamheidsbeoordeling.

Er wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen die in ruime mate voorhanden zijn: aarde, water, lucht en zonlicht. De aarde wordt gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water, regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten. De ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een innovatieve ‘zonneschoorsteen’. Het element zonlicht wordt optimaal gebruikt voor verlichting en het opwekken van energie. De weinige installaties voor verwarming, ventilatie en licht die in het gebouw aanwezig zijn, worden alleen ingezet als back-up wanneer de natuurlijke bronnen niet voldoen. Om het gebouw duurzame energie te laten opleveren is de buitenschil volledig ingezet voor de opvang van zonne-energie.

De Energy Academy Europe is een van de eerste Groningse gebouwen die aardbevingsbestendig is ontworpen. Het oorspronkelijke, niet op aardbevingen geconstrueerde ontwerp werd totaal herberekend en aangepast. De constructieve opzet werd versimpeld, waardoor een eenduidige krachtenafdracht onder aardbevingsbelastingen kan plaatsvinden. In combinatie met een optimaal funderingsontwerp kon de nodige aardbevingsveiligheid worden gerealiseerd.

Projectdetails

Groningen

14.820 m²

2013 - 2016

Architecten: BroekBakema i.s.m. pvanb architecten
Aannemer: Bouwcombinatie Friso Koopmans
Installatietechniek: ARUP (ontwerp)

Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen

Beeldmateriaal: BroekBakema en pvanb architecten