SoZaWe

Omschrijving

Nieuw kantoorgebouw (ca. 17.000 m² bvo) voor de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Groningen, met een banenmarktplaats, kantoren, een restaurant, binnentuinen, parkeergarage, dakterras en fietsenstalling.

Opdracht

SoZaWe biedt dienstverlening aan burgers op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid, zorg en inkomen. De opdrachtgever wenste een uitnodigend, veilig en transparant gebouw. Het gebouw omvat zowel publieke ruimtes (bijv. banenmarktplaats, parkeerruimte) als kantoorruimtes. Het gebouw kreeg een frisse, lichte en vriendelijke uitstraling met veel ruimte voor daglicht, door toepassing van atria. Het oostelijke atrium, met de publieke entree, is een marktplaats voor klanten en bezoekers. Dit gedeelte moest zowel uitnodigend als veilig zijn, voor bezoekers en personeel. Het westelijke, kleinere atrium met binnentuin is bestemd voor het personeel.

Oplossing

Het gebouw heeft vloervelden met grote overspanningen van 15 meter. De parkeergarage heeft een beperkt aantal kolommen. Beide aspecten maken een grote indelingsvrijheid mogelijk. Daarnaast is gekozen voor een nieuw Holcon vloersysteem, waarbij de installaties in de vloer worden verwerkt en van bovenaf eenvoudig toegankelijk zijn, hetgeen eveneens een flexibel gebruik van het gebouw mogelijk maakt.

Het in het ontwerpstadium aandragen van diverse concepten, met een directe vertaling in kosten, beschouwen wij als essentieel voor onze rol als constructeur. Op die manier kunnen in een vroege fase belangrijke beslissingen weloverwogen genomen worden. Op ons voorstel werd bijvoorbeeld een afwegingsmatrix opgesteld inzake de vloerkeuze voor dit project, inclusief kostenplaatje, die door het gehele ontwerpteam werd omarmd. Ieder ontwerpteamlid bracht afwegingscriteria en beoordelingen in. Voorafgaand was een groslijst met diverse vloersystemen opgesteld, waarbij het ontwerpteam uiteindelijk heeft gefocust op 3 varianten met een grote overspanning van gevel naar gevel. Zo heeft in het ontwerpteam een integrale afweging kunnen plaatsvinden. Alle aspecten, vanuit de verschillende disciplines zijn meegewogen, zoals dubo-aspecten, installaties, brandwerendheid, akoestiek, uitvoering, functionaliteit, gebruik,onderhoud, flexibiliteit en kosten. Op basis van deze matrix is uiteindelijk gekozen voor de Holcon vloer.

Duurzaamheid is een van de speerpunten in het ontwerp. Gestreefd werd naar een CO2-neutraal gebouw, met een EPC < 0,5 en energielabel ++. Er is gebruik gemaakt van groene balkons, daktuinen en sedumdaken. Het gebouw kreeg zonnecellen, ondergrondse opslag van energie, warmte-koude-opslag en betonkernactiviering en een grijs watersysteem. Binnentuinen en atria bieden een natuurlijke werkomgeving.

Projectdetails

Groningen

17.000 m²

2010 - 2013

Architect: MVSA Architects
Aannemer: BAM Utiliteitsbouw

Gemeente Groningen

Beeldmateriaal: Jacomien Boonstra Fotografie