Disclaimer

Informatie, verzonden via onze e-mailberichten, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. abtWassenaar is niet aansprakelijk voor wijziging en/of verminking en/of bewerking en/of doorzending en/of terbeschikkingstelling aan derden van elektronisch toegezonden data. Indien u een e-mail bericht ontvangt, terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten.